up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

גמר חשבון חלב עודף 2006

לכבוד
יצרן חלב בקר____________
א.נ.

הנדון: גמר חשבון חלב עודף 2006
(החלטת מועצת מנהלים 3.9.2007)

להלן החלטת מועצת המנהלים בנוגע לגמר חשבון חלב עודף 2006:
העודפים הכספיים בקופת חלב עודף הכלל ענפית יוחזרו ליצרני החלב העודף 2006, בשיעור אחיד לכל ליטר חריגה מהמכסה.
בשלב ראשון הוחזרו 20 אג’ לליטר כמקדמה, היתרה בסך 4.4 אג’ לליטר תוחזר ליצרנים עד לסוף חודש ספטמבר.

בברכת שנה טובה,
שייקה דרורי
מנכ”ל

העתק: מחלבות קולטות

שווה לקרוא

החלטת מועצת המנהלים  בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

החלטת מועצת המנהלים בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 – עידכון

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 – עידכון

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת…
קרא עוד
תוספת למדיניות תשלום עבור חלב עודף 07

תוספת למדיניות תשלום עבור חלב עודף 07

א' תמוז, תשס"ז 17 יוני,…
קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

  עדכון מדיניות התשלום לחלב…
קרא עוד
גודל פונט