up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

גמר חשבון חלב בקר עודף 2007

‏י’ תמוז, תשס”ח
‏13 יולי, 2008
08-430-11

‏‏לכבוד יצרני חלב בקר

שלום רב,

הנדון:  גמר חשבון חלב בקר עודף 2007
                (החלטת מועצת המנהלים מיום 10.07.2008)

בהמשך להחלטת מועצת המנהלים מיום 12.5.2008 על החזר של 14.00 אגורות לליטר שיוצר מעבר למכסה בשנת 2007  (החלטה זו יושמה עד לסוף חודש מאי) . 

הוחלט:

א. החזר נוסף של 2.26 אגורות לליטר.

ב. ההחזר הנוסף יינתן ליצרני החלב עד התאריך 31.7.08.

סך  ההחזר ליצרני החלב בגין גמר חשבון חלב עודף 2007 הינו 16.26 אגורות לליטר.

החלטה זו מיישמת את מדיניות התשלום לחלב המיוצר מעבר למכסה בה נקבע כי במידה ויהיו עודפים בקופת חלב עודף הם יוחזרו ליצרנים, מאידך חוסר בקופת חלב עודף יכוסה ע”י מועצת החלב. עקרון זה יישמר עפ”י החלטות מועצת המנהלים בשנים 2008 ו-2009.

בכבוד רב,

שייקה דרורי – מנכ”ל

העתק:
מחלבות קולטות

למכתב המקורי בפורמט WORD
‏‏

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 – עידכון

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת 2007 – עידכון

מדיניות התשלום לחלב גלמי בשנת…
קרא עוד
עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן לשנת 2007

  עדכון מדיניות התשלום לחלב…
קרא עוד
מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

מדיניות התשלום לחלב בקר גלמי בשנת 2007

י' טבת, תשס"ז 31 דצמבר,…
קרא עוד
החלטת מועצת המנהלים  בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

החלטת מועצת המנהלים בנושא גמר חשבון חלב עודף 2007

קרא עוד
גודל פונט