up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

גורמים פאתוגנים לדלקות עטין בלתי שגרתיות. מי הם ואיך להתייחס אליהם?

גורמים פאתוגנים לדלקות עטין בלתי שגרתיות. מי הם ואיך להתייחס אליהם?

גורמים מדבקים מסוכנים כמו סטרפ.אגלקטיא וסטאפ.אוראוס ידועים ומוכרים כמעט לכל מגדל המייצר חלב בארץ. לצידם ולמזלינו בשכיחות לא גבוהה (עד 3%) מאובחנים חיידקים אחרים אשר מהווים גורם סיכון לבריאות העדר. יש צורך לנקוט מולם פעולות מידיות המתבטאות בד"כ בהוצאת הפרות הנגועות או ניוון הרבע המפריש. כדברי חכמים: "הפרה מסוכנת לעצמה ולסביבתה… אי לכך מקומה לא בבית סיפרנו…. ".

להלן סקירה קצרה על חלק מקבוצת פתוגנים זו:

פרוטותיקה – אינה חיידק אלא אצה אשר מקורה ממקור זיהום צמחי, מים מזוהמים ורפד. אינה מגיבה לטיפול אנטיביוטי גם לא בתקופת היובש וכנראה שמועברת מפרה לפרה באמצעות ציוד החליבה וידי החולבים.

סרטיה – חיידק גרם שלילי. בד"כ נמצא במקורות מים מזוהמים, רפד, סככות רביצה מזוהמות ולאחרונה אף דווח על המצאותו בתוך חומרי חיטוי לפטמות (על בסיס כלורהקסדין או אמוניום רבעוני). חיידק זה הנחשב לקרוב משפחת של א. קולי נבדל ממנו בחומרתו הפתוגנית וביכולתו לשרוד זמן רב בעטין ולהפוך לדלקת תת קלינית כרונית.

יש עבודות המציינות את תקופת ה"יובש" כתקופת הסיכון הגבוהה ביותר לנגיעות בחיידק זה. טיפול אנטיביוטי אינו יעיל ורק פעולות ממשקיות ימנעו את הדבקה והפצה של החיידק לפרות אחרות.

פסאודומונס – חיידק גרם שלילי "אוהב" מים ורטיבות. מוגדר כחיידק סביבתי. עמיד כמעט לכל סוגי האנטיביוטיקה. בעל יכולת הצמדות לפנים צינורות (כולל צינורות חלב) מיכלים, ברזים, ציוד חליבה. במצב ההצמדות קשה מאוד להגיע אליו ולהשמידו באמצעות חומרי חיטוי וניקוי רגילים. כאשר המים במשק מזוהמים בחיידק זה והינם מותזים או באים במגע עם קצה הפטמה אזי קיים סיכון לנגיעות והדבקה חדשה. המשפט החוזר על עצמו כי "המים הינם אויב העטין" מקבל משנה תוקף ועוצמה כאשר מדובר בחיידק זה.

מה עושים ?

כרגיל מניעה מניעה ומניעה… חצרות וסככות יבשות כל השנה, עטין נקי ויבש וביצוע שגרת חליבה היגיינית מלאה תביא לירידה משמעותית בסיכון לחדירת החיידק לעטין ולהפצתו בעדר. בנוסף לכך ניטור (דיגום) של דלקות עטין קליניות ופרות עם סת"ס גבוה (מעל 300,000 בשתי ביקורות עוקבות) יגרום לגילוי ולזיהוי הפרה הראשונה הנגועה ולא הפרה ה- 20 בעדר וזהו ללא ספק רווח אדיר.

זיהוי מוקדם ימנע טיפול אנטיביוטי לא רצוי ולא יעיל בחיידקים אשר ממילא עמידים. הפרדת פרות אלו משאר החולבות והוצאתן ההדרגתית מהעדר גם היא מנוהלי העבודה ההכרחיים לשמירת בריאות העטין אצלך בעדר ומן הראוי להקפיד בהם ולא להתפשר כי בבריאות העטין … לא משחקים.

ד"ר שמוליק פרידמן