up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ב. סטרפטוקוקוס אובריס – כגורם פאתוגני לעטין

ב. סטרפטוקוקוס אובריס – כגורם פאתוגני לעטין

Laboratay Hanbook on bovine Mastitis pg. 53 (1999)

 

מקור

משמש כחיידק סביבתי, מבודד על פי רוב מסביבת הפרה אולם גם מהפרה עצמה: על העטין, פטמות, שפתיים ואברי מין.

אופן ההדבקה

מסביבת הפרה (מרבץ, סככות) לעטין. סטרפ.אובריס הוא אחד הגורמים לנגיעות עטין חדשה בפרות במהלך תקופת "היובש". כמו כן הוא מבודד לעיתים תכופות גם מדלקות קליניות מיד בתחילת התחלובה.

מניעה

1. עבודה לפי שגרת חליבה היגיינית מלאה.

2. שימוש בחיטוי לפני החליבה ובחיטוי הפטמות לאחריה.

3. טיפול אנטיביוטי תוך עטיני לכלל העדר בזמן "היובש".

4. שמירה על סביבת הפרה נקיה ויבשה לאורך כל השנה.

5. הטיפול האנטיביוטי "ביובש" נמצא יעיל כנגד נגיעות בחיידק זה בתחילת תקופת "היובש" ולא בסופו ולקראת ההמלטה הצפוייה.

ד"ר שמוליק פרידמן