up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בעזרת שיתוף הפעולה, בפסח לא איבדנו אף טיפה!

בעזרת שיתוף פעולה, בפסח לא איבדנו אף טיפה!
 אפרי רייקין – סמנכ"ל מועצת החלב

עדכון:

בישיבת ועדת תכנון שהתקיימה ביום ה – 14.4.2010 דיווח סמנכ"ל מועצת החלב אפרי רייקין כי במהלך חג הפסח האחרון, כל החלב שיוצר הגיע למחלבות, עובד למוצרים ולא היה צורך לשפוך חלב, זאת בשל ההתארגנות ושיתוף הפעולה של כל הגורמים בענף.

הכתבה המקורית מלפני הפסח

בישיבת פורום מנהלי תפעול של המחלבות, שהתקיימה ב- 25 במרס – במחלבת תל יוסף, חושבו פעם נוספת כמויות החלב המדויקות הצפויות להגיע במהלך חג הפסח.

כידוע, השנה מתאפיין החג ברצף של שבתות וחגים (החג הראשון ושביעי של פסח) שמקטין מאוד את סך ימי קבלת החלב  ועיבודו – וזאת בתקופה שתנובת החלב נמצאת במגמת עלייה.

לאחר בחינת כמויות החלב שעשויות להתקבל, מופע הימים ואפשרויות קליטת החלב, נמצא  כי אנו נמצאים על סף כושר קליטת החלב המקסימלי, ויש לצמצם את כמות החלב שתופנה לייבוש. 

לפיכך הוחלט כי כל מחלבה תייעל עד כמה שאפשר את אחסון החלב, במחלבה ובמכלי החלב של יצרניה, ואת  יעילות קליטת החלב ועיבודו, ובתיאום עם כל הגורמים וכל המחלבות, שייעשה בידי מועצת החלב, אנו סמוכים ובטוחים כי נצליח לעבור את החג מבלי לאבד אף טיפת חלב.