up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביקור עבודה ברפת רוסית – ד"ר שמוליק פרידמן

רומן רוסי – מסע בזמן
שמוליק פרידמן – מנהל מקצועי של מועצת החלב

היה זה רופא ישראלי, המשמש כיועץ וטרינרי בחווה חקלאית ברוסיה, שפנה למאל"ה לפני כמה חודשים. "אני זקוק לעזרה בנושא בריאות העטין מגוף מקצועי ומנוסה", הוא ביקש.

יצאנו, דנה, מדריכת ממשק חליבה, ואני למסע של ארבעה ימים, מתוכם יומיים שלמים של נסיעות. דנה הצטיידה במזוודה מיוחדת ובה ציוד בדיקה; אני דאגתי למבחנות, מטושים, אלכוהול וציוד נוסף לדיגום.

מוסקבה, מעושנת ומפויחת, קיבלה את פנינו בחום של 40 מעלות ללא מיזוג אוויר! 13 שעות נוספות ברכבת – מרחק 1,000 ק"מ צפונית מזרחית למוסקבה – והנה אנחנו בעיר קירוב. עוד 60 ק"מ דרומה והגענו סוף סוף בחווה. החווה – קומפלקס של כמה רפתות היא מן קולחוז, רק רוסית נשמעת, אף לא מילה אנגלית – מזל שהעמידו לרשותנו מתורגמנית.

התחלתי לבצע סקר סיכונים, דנה התחילה לבדוק את מכוני החליבה. הקולחוז הזה מעורר זיכרונות, מזכיר סיפורים ישנים מראשית ההתיישבות החקלאית בארצנו.

500 שנה אחרונית בנושא שמירה והתייחסות לרווחת בעלי חיים. הפרות, קשורות וסגורות במבנה כל חייהן, רובצות על משטחי עץ ונסורת ונחלבות לקו גבוה או למכונות חליבה ניידות. דגמתי 25 פרות מקבוצות שונות, ובעזרת המטושים בדקתי את רמת הניקיון של ציוד החליבה. הצוות המקומי, כולו נשים, חולב 3 פעמים ביום (למעט בחורף, ובנוסף עושה את כל העבודות האחרות הכוללות חלוקת אוכל והוצאת זבל).

התוצאות שהתקבלו לאחר האבחון במעבדת מאל"ה בקיסריה מלמדות על הימצאות חיידקים מידבקים עיקריים, כגון סטרפ. אגלקטיא וסטאפ אוראוס, נוסף על חיידקים סביבתיים, כולל שמרים ופטריות. אין ספק, רפת בעייתית מאוד מבחינת בריאות העטין ואיכות החלב.

למחרת, ב-7:00 בבוקר, כבר הגענו לקומפלקס נוסף, גם הוא שייך לקולחוז זה. להפתעתנו, הפעם היה במקום מכון חליבה (10X2), כולל תוכנה לציוד של צח"מ(!). שוב עשינו הערכת סיכונים, בדיקת המכון ודיגום, שבסיומם ציידנו את הצוות בנוהלי עבודה לגבי התנהלות ותחזוקת המכון, נוהל ייבוש פרות, ומדיניות ניטור טיפולים כנגד דלקות עטין.

המסע נגמר. יש פוטנציאל אדיר בחווה בקירוב וכוח אדם מסור שמוכן לעבוד קשה – אך עדיין חסר ידע ובעיקר… שפה! החומר כולו בשפה הרוסית.

למקרה שירצו את המשך הקשר איתנו, הבאנו חוזה עבודה לשיתוף פעולה. נשמח להיות בקשר ולתת תמיכה, כמו גם ייעוץ רפואי/ממשקי ובעיקר מניעתי, בכל הקשור לחליבה, לבריאות העטין ולאיכות החלב.