up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביקור משלחת מקמרון במועצת החלב – מאי 2009

ביקור משלחת מקמרון במועצת החלב – מאי 2009

ביום רביעי, ה- 20.5.09, התארחה במועצת החלב משלחת גדולה של אורחים מקמרון. המשלחת הגדולה, שמנתה 28 איש, שכללה אנשים ממשרד החקלאות הקמרוני, יצרני חלב ותעשיינים, ביקרה במועצה במסגרת קורס בן שבועיים שהיא עוברת בארץ, זאת בסיוע משרד החקלאות ומשרד החוץ.

 
קמרון, שהיא אחת המדינות הנחשלות במערב אפריקה, מנסה זה מספר שנים לפתח את משק החלב שלה. כיום רוב צריכת החלב מתבססת על יבוא של אבקות חלב מאירופה, ושלטונות קמרון מנסים לספק דרישה זו לחלב על ידי פיתוח היצור המקומי של חלב גולמי. גידול בקר נפוץ מאד בקמרון אך עד היום מטרתו העיקרית היא הבשר. עכשיו מנסים במשרד החקלאות הקמרוני לשנות מגמה זו.

 
במועצת החלב שמעו האורחים הרצאה מפי ד"ר טובה אברך בנושא מבנה מועצת החלב ומטרותיה, והרצאה נוספת מפי ד"ר שמוליק פרידמן, שעסקה בשמירה על הגיינת חליבה ואיכות החלב.
ישראל ממשיכה להיות גורם מוביל בעולם בכל הקשור לידע ולביצוע של ענף החלב, ומשלחות כאלה מגיעות לכאן חדשות לבקרים. מועצת החלב רואה חשיבות רבה בטיפוח קשרים אלה, לתפארת מדינת ישראל.