up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביקור וועדת השיווק של ארגון החלב העולמי

ביקור וועדת השיווק של ארגון החלב העולמי


במסגרת השבוע האנליטי של ארגון החלב העולמי (IDF)ׂהתארחה במלון "דן פנורמה" ועדת השווק (IMP).


בוועדה חברים נציגים מ-15 מדינות; במסגרת הביקור התקיימו הרצאות מקצועיות וכן סיור בנושא שווק מגזרי בארץ.

 

הקבוצה ביקרה בבני ברק, בקבוץ יזרעאל ובנצרת.


חברי הוועדה

ביקור בהר הקפיצה בנצרת