up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביצוע בדיקות מעבדה במאל"ה

בהמשך למכתבינו מה – 1.1.2024 אבקש להודיעכם שנמשיך לבצע במעבדת מאל"ה את הבדיקות הנ"ל ללא חיוב גם במהלך חודש אפריל 2024 עבור רפתות הנמצאות בעוטף עזה וגבול הלבנון

להלן סוגי הבדיקות ללא חיוב:

  • בדיקת בקטריולוגית של דלקת עטין קלינית/תת קלינית.
  • בדיקת חומרי חיטוי לפטמות.
  • מבחן רגישות לאנטיביוטיקה.

בברכה,

  איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב