up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביצוע בדיקות הריון מוקדמות בחלב והשפעתן על רווחת הפרה וביצועי הרבייה בהשוואה לבדיקות הריון רקטליות

שם המאמר באנגלית: Performing pregnancy tests in milk and their effect on cow welfare and reproductive performance compared to rectal pregnancy tests.

מספר העבודה: 983-0036-20

שנת התחלת המחקר 2020

שנת סיום המחקר: 2021

שמות חוקרים: יניב לבון, שמוליק פרידמן, עדין שווימר, רמה פלק

מוסד המחקר התאחדות מגדלי הבקר, מועצת החלב – מאל"ה

שמות החוקרים באנגלית  Yaniv Lavon, Shmulik Friedman, Adin Shwimmer, Rama Palak

מילות מפתח בעברית: בדיקת הריון, רווחה , סינכרון , חלב

מילות מפתח באנגלית Pregnancy, milk, welfare, synchronization

תקציב כולל של המחקר: 100,000

תחום המחקר: ממשק ופיזיולוגיה

לכניסה למחקר לחץ כאן