up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ביטול כנס מדעי הבקר ה- 32

לכל ציבור הרפתנים והעוסקים בענף, עמיתים יקרים,

השנה כולנו מתמודדים עם אתגר בריאותי, חברתי וכלכלי מורכב, אך אנו מאמינים כי ביחד נצלח תקופה קשה זו בצורה טובה.

לצערנו, לא נוכל השנה לקיים את הכנס המדעי ה 32 במתכונתו הרגילה כמדי שנה, והכנס יידחה בשנה.

על אף הדחייה, אנחנו שוקלים לקיים במקום הכנס הרגיל אירוע קצר ומיוחד במדיה הדיגיטלית.

פרטים על המועד ועל תכניו של אירוע זה יימסרו בהמשך.

בתקווה לבריאות שלמה לכולנו,

שנה טובה ומוצלחת

הוועדה המארגנת של כנס מדעי הבקר והצאן