up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת מתן RESVERATROL להעלאת פעילות SIRTUIN ברקמת השומן כאמצעי לשיפור הססטוס המטאבולי והייצור של פרות חלב בתנאי עקת חום