up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים

שם המאמר באנגלית: increased milk feeding in ueawind calves

מספר העבודה: 870-1634-19

שנת התחלת המחקר : 2017

שנת סיום המחקר : 2019

שמות חוקרים: מוסד המחקר:

  • איל פרנק, גבי עדין, גל פלג, יואב שעני מוסד המחקר: שה"מ

שמות החוקרים באנגלית:

  • Eyal Frank, Gaby Adin, Gal Peleg, Yoav Shaani

מילות מפתח בעברית: . יונקים, רפת, הזנה, חלב, הזנה מוגברת, צריכת מזון

מילות מפתח באנגלית: Calves, dairy farm, incrised milk feeding, starter intake

תקציב כולל: 90,000 אלש"ח

תחום: בקר לחלב, ממשק, הזנה, יונקים

לכניסה למחקר לחץ כאן