up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בדרך לייצור החלב אל תשכחו את נושא המים !

בדרך לייצור החלב אל תשכחו את נושא המים !

לקראת הקיץ העומד בפתחנו אני מבקש להביא תקציר של מאמר שנכתב באוניברסיטת קנטקי (ארה"ב) על ידי ד. אמראל פיליפס, "חשיבות המים ליצור החלב".

"המים חשובים לתפקוד רב מערכתי בגוף כמו בקרה על חום הגוף ועל יצור החלב. חלב מכיל 87% מים ולכן אי נתינת כמות מספקת או אספקת מים באיכות גרועה (טעם לוואי, חם מידי, לא טרי) תשפיע באופן המהיר ביותר על יצור החלב. נקודה נוספת לא פחות חשובה מתייחסת להשפעה החיובית של כמות השתיה על יכולת האכילה ובהמשך כמובן על יצור החלב.

להלן מספר נתונים חשובים:

א. פרות חלב צורכות 10.4 – 8.8 ליטר מים כדי לייצר 2.2 ליטר חלב. כלומר היחס המעורך לצריכת המים ויצירת החלב היא 1:5. פרה המייצרת בממוצע 40 ליטר חלב ליום חייבת לשתות כ- 200 ליטר מים !

ב. טמפרטורה ולחות גבוהים מעלים מידית את הדרישה למים.. לפי נתונים אמריקאים פרה בסטרס אקלימי צורכת פי 1.2-2 יותר מים מפרה בתנאים ממוזגים.

ג. משך זמן האכילה אצל הפרות הוא בממוצע של 6 שעות ליום ואילו זמן המוקדש לשתיה הוא רק 20 דקות. לכן מן הראוי לתת לפרות את הזמן שלהם בנחת וברוגע, בתנאים אופטימלים, להגדיל את אפשרויות השתיה וכמובן לדאוג לאיכות מי השתיה שיהיו הטובים והטעימים ביותר.

ד. פרות צורכות מים בעדר בעקר לאחר אכילה ולאחר החליבה. אי לכך יש לדאוג לשקתות במרחק שלא יעלה על 15 מטר מהאבוס ובדרך היוצאת ממכון החליבה.

ה. טיפול בשקתות – לפחות פעם בשבוע (!) לרוקן ולהשתמש בחומרי ניקוי וקרצוף על בסיס כלור במטרה למנוע הווצרות פטריות עובשים וכל מיני מרעין בישין.

ו. כמה שקתות ? 1 ל- 20-15 פרות כמובן יש להתחשב במידות השוקת, יכולת מניעת התחממות המים, דרכי גישה נוחים ולהתחשב גם במספר הפרות היוצאות בדבוקה אחת לאחר החליבה (אין להשתמש בשקתות פרטניות- אוטמטיות)".

עד כאן מעט המלצות בנושא ממשק המים וחשיבותו לייצור החלב.

כדברי אותו חכם סיני מפורסם: "אל תשכח את המים בדרכך לייצר חלב"

ד"ר שמוליק פרידמן