up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

בדיקת בת שחפת בחלב (Johne's disease)

 

מאפייני המחלה בבקר

מחלה חיידקית כרונית הגורמת לפגיעה במערכת העיכול. בשלב הקליני, מתבטאת בשלשולים, שלא מגיבים לטיפול וירידה חדה במשקל, וזאת למרות שהפרה לא מאבדת את התיאבון. זוהי מחלה כלכלית הגורמת, בין היתר, לדיכוי המערכת החיסונית.

החיידק – מיקובקטריום אוויום פרטוברקולוזיס- יכול לגרום לאותה מחלה גם בבע"ח אחרים כמו כבשים, עזים וצבאים וכן חיות בר אחרות.

עיקר הפרשת החיידק היא בצואה, והדבקה נעשית בעיקר לבעלי חיים צעירים באמצעות זיהום המזון, המים, כלי הגמעה והסביבה בצואה נגועה בחיידק (Fecal oral route).

הסימנים הקליניים (שלשולים, ירידה במשקל) יופיעו אחרי שנתיים ויותר מהדבקה הראשונית.

איך מאבחנים?

למעלה מעשור המעבדה לבריאות העטין מבצעת את הבדיקה לנוכחות נוגדנים לבת שחפת באמצעות "ביקורת החלב החודשית". המגדל מתאם עם המעבדה את מועד הביקורת, ולאחר ביצוע הביקורת במעבדה המרכזית מועברות המבחנות למעבדה לבריאות העטין. הבדיקה מבוצעת באמצעות רובוט חדש והתוצאות נקלטות במערכת "בריאותין" ומועברות גם לתוכנת "נעה" של ה.מ.ב. קל לביצוע, פשוט ובעלות יחסית נמוכה לבדיקה.

למה חשוב לבצע בדיקה זו?

מדובר על מחלה כרונית-כלכלית, שבגינה ישנה הוצאת פרות לא מבוקרת מהעדר, כיוון שאין טיפול יעיל כנגדה.

מעבר לכך המחלה גורמת לפגיעה במערכת החיסון/הגנה העצמית של הפרה, ומכאן הופכת אותה לרגישה יותר לנגיעות בגורמי מחלה אחרים.

קל מאד לבצע את הבדיקה ומה שנדרש לתאם ביקורת חלב וליידע את המעבדה על כך.

מומלץ לבצע את הבדיקה לפחות פעם בשנה במשקים גדולים. בשיעורי נגיעות גבוהים מ2% מומלץ לבצע בתדירות גבוהה יותר – בתאום עם רופא מטפל ו/או רופאי מאל"ה.

שילוב של ביצוע בדיקות עם תכנית מניעה, בעיקר סביבתית, תביא להורדה או אפילו להעלמות המחלה.

התועלת בזיהוי מוקדם של הנגועות/נשאיות ונקיטת פעולות למניעת סיכון להדבקה, וממילא לצמצום הנזק הכלכלי מהמחלה, עולה לאין שיעור על עלות הבדיקה (10 ש"ח לפרה).

לפרטים נוספים פנו לרופאי מאל"ה:

ד"ר צביקה בנאור 050-6241670

ד"ר עדין שווימר 050-5524476