up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הבהרה –  ביצוע בדיקות מעבדה במאל"ה- מועצת החלב ללא חיוב עקב המלחמה

להלן הבדיקות שיבוצעו ללא חיוב במעבדת מאל"ה של מועצת החלב בקיסריה למשקי חלב הנמצאים בהגדרות כפי שהוחלטו על הממשלה

– בדיקה בקטריולוגית של דלקות עטין קליניות ותת- קליניות (סת"ס גבוהה)

– מבחן רגישות לאנטיביוטיקה

– בדיקת חומרי חיטוי לפטמות ריכוז וחומציות

הערה: בדיקות אחרות לא יכללו  במסגרת הסדר זה

תאריך התחלת הזיכוי הוא מתחילת חודש אוקטובר ועד סוף חודש נובמבר בשלב זה. 

במקביל צוות השדה ממשיך בפעילותו בהתאם למגבלות הביטחוניות . בכל בעיה אנא פנו למדריך מאל"ה באזורכם.

להבהרות ולשאלות נוספות ניתן לפנות כאמור לצוות מאל"ה בשדה ובמעבדה.

  • הגדרות משקים הנ"ל היא ע"פ החלטות הממשלה שמספרם 950, 975, 988

בתקווה לימים טובים .