up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

א. פיוגנס – חיידק הגורם למחלות עטין קשה

א. פיוגנס – חיידק הגורם למחלות עטין קשה

מתוך   Vol.22 No2 April 99  Udder Topics

חיידק זה ידוע לרפתנים רבים עקב "הופעתו" הקלינית הדוחה כדלקת מוגלתית ומסריחה. הדלקת שכיחה בפרות "יבשות", במכירות, לפני או מיד לאחר ההמלטה ובפרות חולבות, בעקר עקב פגיעה מכנית בפטמה או בעטין. הסיכויים להחלמה מחיידק זה הם קלושים, אין הגבה לטפול אנטיביוטי ובד"כ הרבע הנגוע מאבד את יכולתו לייצר חלב. הדבקה נעשית בד"כ מסביבה מזוהמת כמו חצר המלטה וחצר ה"יבשות". החיידק עלול להיות מועבר גם באמצעות זבובים. דלקת העטין הנגרמת מחיידק זה שכיחה יותר בעונות לחות של מזג אובאנגליה ובצפון אירופה המחלה נפוצה בפרות "יבשות" ובמבכירות הנמצאות במרעה. המחלה במקומות אלו נקראת mastitis" summer ".

אמצעי זהירות ובקרה:

· השמדת זבובים ומעופפים למיניהן.

· שמירת הפרות באזורי מחיה נקיים ויבשים.

· יבוש מידי של רבעים נגועים בחיידק (מניעת הפצת החיידק).

· הוצאת פרות נגועות כרונית.

· מניעת פגיעה מכנית בעטין ובפטמות.

נ.ב. הקיץ הישראלי הכולל את מערכות הצינון למיניהן יוצר תנאים אידיאלים להתפרצות החיידק. אנא קחו זאת לתשומת לבכם ושמרו על סביבה נקיה והעקר יבשה למרות הצורך הלגיטימי להקל על עומס החום.

ד"ר יגאל. וישינסק