up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

"ארץ זבת חלב ודבש" – גאווה ישראלית!

אנו שמחים לחלוק אתכם מספר ידיעות שפורסמו לאחרונה ועוסקות בצריכת החלב ומוצריו.

לקריאת הודעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לחץ כאן

לקריאת הודעת משרד החקלאות לחץ כאן

לקריאת סקירת בנק לאומי לחץ כאן

יישר כח !