up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ארכנובקטריום פיוגנס

החיידק ארכנובקטריום פיוגנס מוכר לרבים, כגורם לדלקת עטין חריפה, עם סימנים אופייניים של הפרשה מוגלתית ומסריחה, שאין דרך אלא לנוון את הרבע הנגוע/פגוע.

ולא כצעקתה!

בשנה שחלפה בודד החיידק מ-311 מקרים של דלקות קליניות. 45.6% ברבעים קדמיים ו-54.4% ברבעים אחוריים.

אחוז גבוה יחסית (לא ידוע במדויק) מהמקרים שטופלו בזמן ונכון החלימו הן קלינית (היעלמות הסימנים) והן בקטריאלית (היעלמות החיידק),תלוי במופע הדלקת-ראה/י בהמשך .

החיידק מתפתח בדרך-כלל בפצעי עור, או פגיעה בשלמות העור, ובמיוחד בקצה הפטמה (משפשוף, דריכה, צרעה גרמנית, זבובים, טיפולים תוך-עטיניים טראומטיים, מציצת פטמות ועוד…), ומשם הדרך קצרה לתוך העטין ו…דלקת עטין קלינית!

צמצום הארוע אפשרי ע"י צמצום גורמי הסיכון: טיפולים תוך-עטיניים (כולל "טיפול יובש") בצורה הנכונה (ראה/י בדפי המידע), מניעת צפיפות, הדברת צרעות וזבובים, שימוש בחומרי ריפוד נוחים ורכים, איתור עגלות או פרות מוצצות והוצאתן אם הנזם לא עוזר, מכונת חליבה תקינה (רמת ואקום נכונה ופולסציה תקינה), להמנע מחליבה "על ריק" ("חליבת יתר") ועוד…

בידוד החיידק יכול להיות מארבעה מצבי דלקת עטין:

1. דלקת תת-קלינית (ללא סימנים קליניים), עלולה להתבטא בעליה בסת"ס או כממצא אקראי.

2. דלקת עטין קלינית בתחילתה עם סימנים קליניים קלים יחסית (נפיחות, מימי, גבן, דם..), סימנים המטעים לפעמים עם "דלקת קולי". במקרים כאלה כדאי לטפל עם סיכויי החלמה גבוהים יחסית.

3. דלקת עטין קלינית חריפה (לרב שלב מתקדם של הדלקת שהחלה בתקופת ה"יובש", ומתלקחת אחרי המלטה. במקרים האלה ישנה נפיחות, הפרשה מוגלתית ומסריחה (פיוגני=מוגלתי), דם, חתיכות של רקמה וכו'. בשלב הזה לטיפול סיכויי הצלחה אפסיים, ויש צורך בניוון הרבע וטיפול תומך בהתאם לחומרת המצב.

4. דלקת עטין חריפה מאוד (פר-אקוטית) המלווה בסימנים סיסטמיים בנוסף לסימנים הקליניים בעטין.במקרים חריפים במיוחד עלולה הדלקת להסתיים ברעלת דם ומוות!!

בשני המקרים הראשונים-ההפיכים-יש ערך לטיפול אנטיביוטי (רגישות גבוהה לפניצילין), טיפול אנטי-דלקתי (אם ישנם סימני דלקת אופייניים: נפיחות ו/או כאב וכו'), חליבות תכופות וטיפול מקומי במשחה אנטי-דלקתית.

במקרים הבלתי הפיכים, יש לנוון הרבע (ישנן דרכים שונות), לתת טיפול בהתאם למצב ולמנוע זיהום/הדבקת פרות ע"י הידיים, אשכול חליבה מזוהם, הפרשה מסיבית במרבץ.

ד"ר עדין שווימר