up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ארוח משלחת מגרמניה


ארוח משלחת מגרמניה

בשבוע שעבר (3.6.15) ביקרה במועצת החלב משלחת של שבעה חברים בבונדסטאג הגרמני – בית הנבחרים. השבעה הם חברים בוועדת המזון והחקלאות של הבונדסטאג. האורחים קיבלה הרצאה מפיה של מנכ"לית המועצה והתקיים דיון על ההבדלים בגידול בעלי חיים בין ישראל וגרמניה, כמו גם על הטעמים השונים בצריכת מוצרי חלב.
גרמניה מתמודדת כרגע עם הפסקת משטר המכסות, ומחיר החלב שם הוא הנמוך ביותר שידעה המדינה בשנים האחרונות.