up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

הצעת החלטה לשולחן מגדלי כבשים

הצעת החלטה לשולחן מגדלי כבשים

קרא עוד
מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

קרא עוד
הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

קרא עוד
העצמת הרפת המשפחתית – שר החקלאות אישר את התוכנית

העצמת הרפת המשפחתית – שר החקלאות אישר את התוכנית

קרא עוד
גודל פונט