up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

הודעה על עדכון מחיר – נוהל ניוד מסלול ב'

הודעה על עדכון מחיר – נוהל ניוד מסלול ב'

קרא עוד
הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

הוראות לעניין הפחתת מכסה בגין תת ביצוע מתמשך

קרא עוד
מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

מפגן הצדעה לישובי הדרום ועוטף עזה

טקסט
קרא עוד
הערות לגבי אופן חלוקת תוספות מכסה 2011

הערות לגבי אופן חלוקת תוספות מכסה 2011

הערות לגבי אופן חלוקת תוספות…
קרא עוד
גודל פונט