up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

קרא עוד
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016

נוהל לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לשנים 2013 עד 2016

קרא עוד
גודל פונט