up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

ארגז כלים לתכנון ייצור חלב בשנת 2015


המלצות ייצור חלב בשנת 2015

לאור השינויים שחלו בענף החלב במהלך 2014 נדרש הענף לצמצם את היצע החלב, ולראיה אין עליה
במכסת החלב הארצית בשנת 2015 ועודכנה מדיניות התשלום לחלב.

להודעת משרד החקלאות לחץ כאן

להודעת “החקלאית” לחץ כאן

שווה לקרוא

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות – עדכון

הקצאת מכסות חלב בקר חדשות…
קרא עוד
אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

קרא עוד
סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות

סקר עלויות ייצור חלב ברפתות…
קרא עוד
הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

קרא עוד
גודל פונט