up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אפיון הקשר בין יעילות היצור ואיכות הבשר בטלאים לפיטום באמצעות מניפולציה תזונתית

שם המאמר באנגלית

Characterization of the Association between Production Efficiency and Meat Quality, via Dietary Manipulation in fattening lambs

מספר עבודה:  362-549-19

שנת התחלת המחקר:  2019

שנת סיום המחקר:  2020

שמות חוקרים: 

מירי כהן – צינדר – חוקרת ראשית, מנהל המחקר החקלאי, המכון לבע"ח, היחידה לבקר לבשר, נוה יער.

חיים ליבוביץ – תזונאי, הזנת טלאים, מו"פ חקלאי העמק

רתם אגמון – מהנדס מחקר בתקן, מנהל עדר הבקר בנוה יער

מילות מפתח בעברית:  תחמיץ מורגינה מכונפת , נצילות מזון , איכות בשר, פרופיל בריאות טלאים ויטמין E

תחום:  צאן

לכניסה למחקר – לחץ כאן