up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אנשי השנה לשנת תשע"ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

פצמ"רים , בלוני תעברה, שרפת מתבנים זה היה "לחם חוקינו" במהלך השנה.

למרות המצבים הקשים והמסוכנים המשכו הרפתנים בשגרת היום!

על העזרה הדדית והדאגה של אחד לשני בהתארגנות.

על ההתמדה לאורך השנים בסימון גבולות המדינה ושמירה על אדמותיה של כל רפתות ההתארגנות בזכותכם ומסירותכם הוכחתם מעל לכל ספק:

הרפת היא העוגן המרכזית של הישובים והמדינה.

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ