up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק משפחתי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק משפחתי

15/10/07

שר החקלאות קבע בצו כי היקף הייצור בשנת 2008 יהיה 1,226 מליון ליטר חלב בקר דהיינו תוספת של 56 מליון ליטר מעל המכסה שנקבעה לשנת 2007.

אשר על כן, מכסת יצרני החלב תוגדל עפ”י אמות המידה שנקבעו על-ידי בהמלצת הנהלת משרד החקלאות לפי הפרוט הבא:

1. לכל יצרן תנתן תוספת מכסה בכמות זהה לכמות המכסה שנגרעה ממכסתו בשנים 2003,2006.

2. יצרן חלב שמכסתו תהא נמוכה מ- 350,000 ליטר לאחר התוספת שפורטה לעיל יקבל בנוסף תוספת מכסה שתשלים את מכסתו הכוללת ל- 350,000 ליטר.

הבהרה:

מובהר בזה כי תוספת זו תגרע במלואה או בחלקה (בהתאמה לייצור) במידה ולא תיוצר בשנים 2008-2009.

לסיום, ברצוני להודיעכם כי אנו ממשיכים במאמצנו להגדלת צריכת החלב ומוצריו. במסגרת זו כלול גם הקמפיין של “3 ביום” וכל זה על מנת שנוכל לשוב ולבשר לכם על הגדלת מכסות החלב.

בכבוד רב,

שייקה דרורי

המנהל עפ”י צו הפקוח

על מצרכים ושרותים

(יצור חלב) תשכ”ז – 1967

לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

כ"ו בסיון תשס"ו 22 ביוני…
קרא עוד
קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

ה' טבת, תשס"ו5 ינואר, 2006לכבודיצרני…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

  הליך העברת מכסות חלב…
קרא עוד
סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

סרטון “מתווה לוקר” – להסברה והמחשה

קרא עוד
גודל פונט