up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אירוע קבלת הפנים של הסגל הדיפלומטי בבית הנשיא – יום העצמאות 75 של מדינת ישראל

ביטחון המזון מתחיל בחלב ישראלי !


כחלק מאירועי יום העצמאות הוזמנו נציגי מועצת החלב לאירוע קבלת הפנים המסורתי שערך נשיא המדינה לשגרירים ונספחים צבאיים זרים בבית הנשיא.

ההזמנה של ענף החלב לאירוע שכזה מהווה אמירה חשובה של נשיא המדינה מתוך הכרה ברורה לחשיבות ענף החלב על כל העוסקים בו לביטחון המזון של אזרחי ישראל.

באירוע השתתפו המחלבות: משק דותן, חנן הגבן, הנוקד, ברקנית, גבינות הגליל, בת הרים, נויה׳לה ושירת רועים אשר הציגו את מרכולתם לנוכחים והראו להם שהטעם של מוצרי חלב ישראלי הוא המיוחד בעולם.

הנשיא הרצוג שוחח עם מנכ"ל מועצת החלב, איציק שניידר, והודה לו על ההשתתפות באירוע תוך שהוא מביע הכרת תודה לעשייה הברוכה של ענף החלב המהווה שגריר משמעותי של ישראל כבר 75 שנה.