up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

איך לצמצם סיכונים לשאריות חומרים מעכבים בחלב (אנטיביוטיקה)?

למגדלים שלום,

למה חשוב לבצע בדיקות רגישות של חיידקים לאנטיביוטיקה?

אחד הכלים, לשליטה ובקרה על בריאות העטין ואיכות החלב, הוא אבחון החיידק וביצוע מבחן הרגישות שלו לאנטיביוטיקה. תוצאות מבחני רגישות מסייעות לרופא ולמגדל להחליט במה לטפל, אם בכלל, כנגד חיידקים גורמי דלקות עטין.

בדיקות הנעשות לאורך תקופה, מספקות מידע חשוב ואפשרות לזהות מגמות, על הרגישות והעמידות של חיידקים שונים לסוגי אנטיביוטיקה שונים, הן ברמת העדר הבודד והן ברמת העדר הלאומי.

נכון שעיקר ההתמודדות בדלקות עטין קליניות ותת-קליניות היא במניעה, אך באותם מקרים שלא נמנעו ושסיכויי ההחלמה החיידקית גבוהים, מבחן הרגישות מספק מידע חשוב בבחירת האנטיביוטיקה המיטבית, ובעיקר באיזו אנטיביוטיקה לא להשתמש (שהחיידק עמיד כנגדה).

בעידן בו ישנה מגמה מבורכת לצמצם את השימוש באנטיביוטיקה, חשוב עוד יותר לבחור בצורה מושכלת, על סמך מידע מבוסס מדעית, את התרופה המתאימה ביותר.

במעבדת מאל"ה-מועצת החלב נעשים מבחני הרגישות רק על-פי "מפתח" מקצועי, המקובל גם במעבדות לאבחון פתוגנים לעטין בעולם, והמותאם לתנאים ולצרכים הייחודיים בישראל.

החל מה-1 ביוני 2019, מחיר הבדיקה 10 ₪. חלק מהמגדלים החליטו "לחסוך" בהוצאות וויתרו על ביצוע מבחן זה. מניסיוננו, אנו רואים חשיבות רבה להמשך ביצוע מבחני הרגישות ורואים שהתועלת, בשימוש מושכל במידע זה, גדולה לאין שיעור מהעלות. לכן, אנו מבקשים מכם, במשלוח דגימות מדלקות עטין, לא לוותר על מבחן הרגישות, שיבוצע אך ורק לפי הממצאים שיאובחנו במעבדה ולפי שיקול דעת מקצועי בלבד כפי שנעשה בעבר.

למידע נוסף אנא פנו לרופאי מאל"ה.

בברכת בריאות (עטין) טובה!

ד"ר עדין שווימר