up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

איך לטפל בפרה/עגלה לקראת ההמלטה

איך לטפל בפרה/עגלה לקראת ההמלטה

סביב מועד ההמלטה הפרה/עגלה נמצאות בעקה (סטרס) המדכאת את יכולת המערכת החיסונית להגן בפני חדירת פתוגנים חיידקים.

50% לפחות מהדלקות המוגדרות כדלקות עטין חדשות מודבקות בתקופה זו.

הזנה מתאימה הכוללת תוספים של ויטמנים חייבת להנתן כדי להעלות את רמת העמידות של הפרה הממליטה.

הופעת המחלות: קדחת חלב, קטוזיס, עצירת שליה נמצאו בקשר עם העליה בשכיחות בעיות העטין בתקופת ההמלטה, מכאן ניתן להבין שתקופה זו מחייבת הגברת יכולת עמידות הפרה, או לפחות לא לפגוע בה, בפני גורמים פתוגניים. סככות יבשות ונקיות, הזנה מתאימה ושמוש באמצעים רפואים ("יבוש" נכון באנטיביוטיקה, חומרים אוטמי פטמה וכו') הינם הכרחיים למניעת הבעיה.

עגלות ממליטות הינן קבוצה רגישה במיוחד. למרבה הצער אנו רואים בקבוצת גיל זו הופעה הולכת וגוברת של דלקות עטין מיד עם ההמלטה ו/או מיד לאחריה. יש צורך לשפר את תנאי מחייתן, מניעת מצבי לחץ וצפיפות, שמירה על סביבה יבשה ונקיה כפי שאנו מחוייבים בפרות הבוגרות. העגלות רגישות יותר ולכן גם פגיעות יותר. יש לנסות להפריד בין קבוצות העגלות ההרות והפרות לקראת ההמלטה, נוכחות של שתי אוכלוסיות שונות ברמת הנגיעות התוך עטינית עלולה לסכן את אוכלוסיית העגלות האמורה להיות נקיה ו"בתולית" מנגיעות תוך עטינית כל שהיא.

ד"ר שמוליק פרידמן