up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015


אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת 2015

לנוחיותכם ריכזנו את התפלגות ייצור החלב לפי חודשים ולפי סוגי חלב :

חלב בקרלחץ כאן

חלב בקר, אזור העמקיםלחץ כאן

חלב כבשיםלחץ כאן

חלב עזיםלחץ כאן

שווה לקרוא

מאגר יועצים של מועצת החלב לעניין חונכות עסקית ברפת המשפחתית

מאגר יועצים של מועצת החלב לעניין חונכות עסקית ברפת המשפחתית

קרא עוד
הגברת ייצור חלב עיזים – צו השעה!

הגברת ייצור חלב עיזים – צו השעה!

קרא עוד
היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

היערכות לקראת ראש השנה תשע"א

קרא עוד
מינהלת השקעות – תכנית פיתוח 2017 – עדכון

מינהלת השקעות – תכנית פיתוח 2017 – עדכון

מנהלת ההשקעות - תכנית פיתוח…
קרא עוד
גודל פונט