up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015


אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת 2015

לנוחיותכם ריכזנו את התפלגות ייצור החלב לפי חודשים ולפי סוגי חלב :

חלב בקרלחץ כאן

חלב בקר, אזור העמקיםלחץ כאן

חלב כבשיםלחץ כאן

חלב עזיםלחץ כאן