up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015


אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת 2015

לנוחיותכם ריכזנו את התפלגות ייצור החלב לפי חודשים ולפי סוגי חלב :

חלב בקרלחץ כאן

חלב בקר, אזור העמקיםלחץ כאן

חלב כבשיםלחץ כאן

חלב עזיםלחץ כאן

שווה לקרוא

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף החלב להקמת דיר או רפת לשנת 2018

הועדה לקביעת מכסות לייצור חלב…
קרא עוד
אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

קרא עוד
ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

קרא עוד
הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

הוראות לענין הפחתת מכסה בגין תת-ביצוע מתמשך

  שלום לקריאת סיכום הדיון…
קרא עוד
גודל פונט