up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015


אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת 2015

לנוחיותכם ריכזנו את התפלגות ייצור החלב לפי חודשים ולפי סוגי חלב :

חלב בקרלחץ כאן

חלב בקר, אזור העמקיםלחץ כאן

חלב כבשיםלחץ כאן

חלב עזיםלחץ כאן

שווה לקרוא

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

קרא עוד
ענף חלב הכבשים בישראל – תיאור מצב

ענף חלב הכבשים בישראל – תיאור מצב

קרא עוד
אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

אמות מידה להכרה ביצרני חלב כבשים לייצור בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

קרא עוד
גודל פונט