up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

אחוזי התפלגות הייצור לשנת 2015


אחוזי התפלגות ייצור חלב לשנת 2015

לנוחיותכם ריכזנו את התפלגות ייצור החלב לפי חודשים ולפי סוגי חלב :

חלב בקרלחץ כאן

חלב בקר, אזור העמקיםלחץ כאן

חלב כבשיםלחץ כאן

חלב עזיםלחץ כאן

שווה לקרוא

הערות לגבי אופן חלוקת תוספות מכסה 2011

הערות לגבי אופן חלוקת תוספות מכסה 2011

הערות לגבי אופן חלוקת תוספות…
קרא עוד
נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

קרא עוד
הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

הקמת דירים חדשים – חלב עזים 2008

קרא עוד
אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

קרא עוד
גודל פונט