up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אודות קרן מחקר בקר וצאן

כחלק מפעילותה לקידום ענף החלב בארץ מנהלת ומממנת מועצת החלב קרן מחקרים במדעי הבקר והצאן. כספי הקרן נגזרים כאחוז מתקציבה השוטף ונקבעים כל שנה מחדש ע"י הנהלת המועצה ובאישור מועצת המנהלים שלה. פעילות הקרן מחויבת בשקיפות מלאה, תוך ניצול התקציב למחקרים ראויים בעלי ערך יישומי, לקידום ענף החלב לתועלת המגדלים וציבור הצרכנים.

קרן המחקר של מועצת החלב 2021 – להסבר לחץ כאן

להסבר מפורט של הגדרות סמכויות ותפקידים:  לחץ כאן

למבנה הארגוני של קרן המחקר של מועצת החלב: לחץ כאן

להסבר מפורט של הועדות המקצועיות לחץ כאן