up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחלבת קדוש

מחלבת קדוש היא המחלבה השניה בעיר צפת אשר מייצרת את הגבינה הצפתית כבר הרבה, הרבה זמן. הווריאציה הזאת של הגבינה מתאפיינת במרקם קשה יותר ובטעם מלא יותר הנובעים מהיישון הממושך יחסית.

יצירת קשר עם המחלבה  – י.א. 34 צפת

טלפון המחלבה – 04-6920326