up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

אגרת למגדלי הבקר מאת השירותים הוטרינריים

שווה לקרוא

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

התייחסות הצוות המקצועי של מועצת החלב להמלצות דו"ח וועדת קדמי חלב – 22.7.12

קרא עוד
אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

אמות מידה להקצאת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2012

קרא עוד
פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

פרסום נתוני "אי-ביצוע" מכסות חלב בקר

קרא עוד
קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

קול קורא להקצאת מכסות ליצרנים חדשים בענף הבקר לחלב לשנת 2017

קרא עוד
גודל פונט