up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אברהם הראל ממאל"ה יצא לגמלאות

אברהם הראל יצא לגמלאות לאחר שנים רבות מאד של עבודה והדרכה מקצועית בתחום ממשק החליבה ובריאות העטין.

תרומתו של אברהם לענף החלב הייתה גבוהה ולמעשה הוא יצר את הבסיס למערכת האיכות והמדדים הנמדדים לבדיקת תקינות מכון החליבה.

בנוסף ריכז אברהם את קבוצת המדריכים, ועדות תקנון החלב,טיפול בחלב חריג, הפעלת הסימולטור והתחזוקה השוטפת של הפעילות בשדה ובמעבדה.

על כל אלו אנו מבקשים להודות לו ומאחלים בריאות טובה ודרך חיים חדשה ומוצלחת.

תודה מכל הלב !!