up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

אבץ, נחושת, סלניום וויטמין E והקשרן לבריאות העטין

אבץ, נחושת, סלניום וויטמין E והקשרן לבריאות העטין

מתוך Udder Topics Vol. 24 no.5 October 2001

ויטמינים ומינרלים המוספים למזון עשויים להעלות את הרמה החיסונים הטבעית כנגד מחלות כגון דלקת עטין.

פעולה זו נעשית באמצעות הגברת התנגודת כנגד גורמי המחלה ומכאן גם הורדת חומרת המחלה כאשר זו בכל זאת מתפרצת.

ניסוי שנערך באוניברסיטת קנטאקי בארה"ב בדק את השפעת תוספת נחושת במזון העגלות על התגובה להוקעה תוך עטינית בא. קולי. קבוצת הניסוי קיבלה תוספת של ppm20 של סולפט נחושת על פני קבוצת ההקש. התוצאות שהתקבלו הצביעו על ירידה ברמת הסת"ס, בספירת החיידקים וכן בתגובות הקליניות(חום) בקבוצת הניסוי לעומת קבוצת הביקורת. המסקנה היתה שתוספת הנחושת הורידה את עוצמת המחלה ואלימותה למרות שמשך זמן המחלה לא התקצר משמעותית.
המלצות ה- 
NRC מ- 1989 על תוספת של ppm 10 ליום, לחוקרים בעבודה זו נראה רמה זו אמורה לספק את צרכי הקיום ויצור החלב ואינה מתחשבת בהשפעה על המערכת החסונית הדורשת רמה גבוהה יותר.

ד"ר שמוליק פרידמן