חדשות מועצת החלב

  

23.6.15


חונכות עסקית, עדכון – מתוך כוונה להרחיב את נושא החונכות העסקית והמקצועית ולפתוח אותה לכלל היצרנים התקיימה במועצת החלב פגישה עם גלי בן מיכאל מנהלת תחום יעוץ שבמשרד הכלכלה, וסוכם על שיתוף פעולה בנושא. רפתות המעוניינות בייעוץ עסקי, כלכלי ומקצועי יקבלו זאת דרך משרד הכלכלה בעזרת מערך מעו"ף.
מועצת החלב העבירה למשרד הכלכלה את רשימת היועצים והחונכים אשר ימשיכו להיות זמינים למתן שירות. היצרנים מתבקשים להמשיך לפנות לדפנה עצמון במועצת החלב אשר תדאג לבצע את הקשר ליחידת המעו"ף המתאימה.
מהלך זה מחליף ומשדרג את פרויקט החונכות העסקית שהיה עד כה, גם במספר השעות וגם בקורסים והעשרות נוספות. לתשומת לבכם הפרויקט החדש פתוח לכל הרפתות והדירים ולכל המגזרים.

הליך ניוד רבעוני, תזכורת –  אנו מבקשים להזכירכם כי בקשות להשתתף בהליך ניוד רבעוני מספר 5 יש להגיש עד יום שלישי הבא 30.6.15 בדואר או במסירה אישית בלבד במשרדי המועצה ביהוד. למידע נוסף ולטפסים לחץ כאן