חדשות מועצת החלב

  

הכנת הרפת והדיר לקראת חג הפסח תשע"ה – לקראת חג הפסח הקרב ובא אנו מבקשים להזכיר את ההנחיות להכנת הרפת והדיר ומפנים אתכם למכתבו של הרב זאב ויטמן, הרב של תנובה. תשומת לבכם לשני מועדים חשובים: תחילת הזנה במזון כשר לפסח 29 במרץ, חזרה למזון רגיל 12 באפריל למכתב לחץ כאן

מענקי השקעות במפטמות בקר – משרד החקלאות והמשרד להגנת הסביבה החליטו לקדם הסדרה סביבתית של מפטמות בקר כדי לעודד ייצור הבשר המקומי תוך שמירה על איכות הסביבה. הערות הציבור לטיוטה ניתן להגיש עד ה-19.3.15 לנוהל לחץ כאן