חדשות מועצת החלב

  

17.12.2018

תשלום ביטוח לקנ"ט  – אנחנו מבקשים מכל הרפתנים לחתום על ההסדר עם הקנ"ט. ללא חתימה לא יהיה פינוי פגרים החל מ – 1.1.19. במידה ויהיה שינוי במדיניות התשלום, לא ייגבה כסף מהרפתנים וההסכם יבוטל.

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 3.3 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע"מ). בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא"ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 6.1.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון. לפרטים נוספים ולטפסים לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 1.5 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע"מ). בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא"ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 6.1.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון. לפרטים נוספים ולטפסים לחץ כאן

מדיניות תשלום לחלב בקר גולמי לשנת 2019 – לעיון במדיניות  לחץ כאן

מדיניות תשלום לחלב כבשים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2019 – לעיון במדיניות לחץ כאן

מדיניות תשלום לחלב עזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2019 – לעיון במדיניות לחץ כאן

מכסות חלב 2019 – לא יהיה שינוי בהיקף המכסות לשנת 2019. המכסות יישארו כפי שהיו בשנת 2018.

הכנס השנתי למדעי הבקר – הכנס שנחתם ביום רביעי האחרון בבנייני האומה הפגיש שוב את כל אנשי ענף החלב בישראל. בכנס השתתפו מספר שיא של אורחים – 1,450 איש. מועצת החלב מבקשת להודות מכל הלב לכל הרבים שתרמו להצלחת הכנס – המארגנים – שה"מ, המ"ב, מועצת החלב, המציגים הרבים, הרפתנים ,האורחים, המחלבות, חברת ההפקה ארטרא, הנהלת בניני האומה, וכל היתר.

נתראה בשנה הבאה בכנס ה-31!

צילום: ניר שמול