חדשות מועצת החלב

  

 11.8.2021

כנס נשים במשק החלב

כנס הנשים במשק החלב אותו יזמה מועצת החלב בשיתוף עם משרד החקלאות, התנועה הקיבוצית ומרכז השלטון האזורי התקיים ב-19 ביולי 2021 בבית דגן.

הכנס התקיים במעמד מנכ״ל מועצת החלב, איציק שניידר ובהשתתפות מנכ״ל התאחדות יצרני החלב, ליאור שמחה, מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדות חקלאי  ישראל,

עמית יפרח, מנכ״ל התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום (אבו) וילן, ומנכ״לית תשלובת החלב בתנובה, ענת גרוס.

עוד כיבדה אותנו בנוכחותה יזרעאלה בלוך, מוותיקות הרפתניות בארץ, ועד היום פעילה ברפת בנהלל.

האירוע שעמד בסימן העשייה הענפה של נשים במשק החלב הישראלי, הפגיש לראשונה מפרוץ הקורונה, מזה שנה וחצי, דמויות מרכזיות בענף החלב לדיון על הרחבת שילוב הנשים בענף.

בענף החלב בעולם מועסקות כ-80 מיליון נשים, וגם בישראל נמצאות בחזית התעשייה.

איציק שניידר אמר באירוע כי ״נשים היו, ועודן, גורם מרכזי בענף החלב על כל רבדיו.

בראשית ההתיישבות, באם הקבוצות דגניה, הייתה הרפת מעוז שנוהל על ידי נשים, גם כיום, יש רפתניות, גבניות, נוקדות, מנהלות במחלבות ובארגונים השונים המרכיבים את ענף החלב.

הנכונות של כל הגורמים לשתף פעולה ביחד עם הנוכחות המרשימה בכנס הם ההוכחה שקיים צורך אמיתי  ורצון מצד הנשים והגברים כאחד לפעול לשינוי המצב.

ומה בהמשך…….

הכנס היה אבן דרך בתוכנית ארוכת טווח לעידוד נשים לקחת חלק משמעותי יותר  במשק החלב ברמה המקומית וברמה הארצית.

בימים אלה נבנת, ביחד עם השותפות בענף, תוכנית שתיתן מענה לצרכים הייחודים ויעודד נשים רבות יותר להגיע לדרגות ניהוליות.

כל מי שמעוניין או מעוניינת להיות שותף ושותפה בתהליך מוזמן ומוזמנת לפנות לאדריאנה שוחט בטלפון 050-5439551

 

———————————————————————————————————

סיום הליך העברת מכסות חלב כבשים – 1-2021

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות חלב כבשים, במחיר של 50 אגורות לליטר חלב.

המועד האחרון להעברת התשלום עבור המכסה הינו עד ליום – 22/08/2021.

יצרנים מקבלים שמכסתם מתחת ל- 200,000 ליטרים יקבלו את מלוא מנת המכסה שהתבקשה על ידם.

יצרנים מקבלים שמכסתם היא 200,000 ליטרים ומעלה, יקבלו כ – 89% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

מכתבים פרטניים נשלחו לכלל היצרנים שהשתתפו בהליך, עם פירוט מנת המכסה וסך התשלום שיש להעביר.

———————————————————————————————————

חוות דעת מדריכי ממשק חליבה

לאחרונה התקבלו מספר פניות ושאלות ממגדלים האם שינוי מערכת הפעימה מ- 2:2 ל- 4:0 יכולה להוסיף או לפגום בתהליך החליבה.

אנו מביאים לעיונכם את חוות דעתם של מדריכי מאל"ה.

לקריאה לחץ כאן

———————————————————————————————————

פעילות מאל"ה בחגי תשרי

לאור הצורך והדרישה מאת מגדלים ורופאים רבים לשירותי אבחון (בקטריולוגיה, בדיקות היריון), המעבדה הארצית לבריאות העטין ואיכות החלב תפעל במתכונת מצומצמת במהלך חודש ספטמבר.

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך

———————————————————————————————————

 

מה חדש במחקרים?

פניה לחוקרים/חוקרות

בבדיקה שערכנו לאחרונה התברר שישנם חוקרים/רות שלמרות שהמחקר שלהם אושר כבר בשנת 2019 עדיין לא התבצעה כל פעולה מצדם כמו הודעה לקרן על התחלת המחקר ומשיכת כספים ראשונית (30%).

החוקרים הנ"ל מתבקשים להתחיל מידית בפעולות הנדרשות כדי שכספי המחקר ינוצלו בצורה הראויה עפ"י תנאי החוזה בין המועצה ומוסד המחקר אליו הם שייכים.

במקביל נשלחת פניה בכתב למוסדות המחקר (אמרכלות) לבצע את הבקרה הנדרשת ועמידה בתנאי ההסכם ובלוחות הזמנים.

———————————————————————————————————