חדשות מועצת החלב

  

7.12.2021

 

הליך העברת מכסות חלב עיזים, 2-2021 מיום 6.12.2021

בהתאם לתקנה 32ז(ו), הרינו להודיע על עדכון המחיר לקבלת מכסה.

התמורה המעודכנת הינה 1.9 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

יצרנים המבקשים לקבל מכסה במחיר המעודכן, מתבקשים להגיש בקשה חדשה על גבי טופס מעודכן ולהגישה בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il

או בפקס: 03-9564766, עד ליום 13/12/2021 (להלן: “המועד הקובע המעודכן”).

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה במסגרת הליך זה.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון עד למועד הקובע המעודכן.

בקשות שיגיעו לאחר המועד, מכל סיבה שהיא, לא יילקחו בחשבון.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2021, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש דצמבר.

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב במחיר המעודכן: לחץ כאן

———————————————————————————————————

 

דחיית כנס מדעי הבקר והצאן לדצמבר 2022

כזכור לכם, בשל מגבלות הקורונה נדחה מועד קיום כנס מדעי הבקר והצאן לחודש מרץ 2022.

לצערנו, נראה כי גם במועד זה לא ניתן יהיה לקיים את הכנס ללא מגבלות הקורונה, ובמיוחד – הצורך במסכות במשך הכנס כולו.

בכוונתנו לדחות את הכנס לחודש דצמבר 2022, מתוך תקווה שעד אז ישתנו התנאים ונוכל לקיים את הכנס בנוחות.

נמשיך למלא אחר הוראות משרד הבריאות ונעדכן על כל שינוי.

———————————————————————————————————

קורס פרקטיקה ניהולית בענפי המשק החקלאי המחזור ה-5

לפרטים והרשמה לחץ כאן

———————————————————————————————————

 

מה חדש בקרן המחקר?

"בחינת שיפור הסטטוס החיסוני של פרות בוגרות ויונקים

באמצעות מתן חומצות שומן מסוג אומגה- 3"

מס' מחקר – 362-0552-20

חוקרים –

פרופ' עוזי מועלם, ד"ר מאיה זכות – המחלקה לחקר בקר וצאן, המכון לחקר בע"ח,

מינהל המחקר החקלאי.

לקישור המחקר המלא לחץ כאן

—————————————————————————————————-

הנכם מוזמנים להכנס לאתר קרן המחקר של מועצת החלב 

לכניסה לחץ כאן

———————————————————————————————————