חדשות מועצת החלב

  

19.5.2022

סיכום סיום הליך העברת מכסות חלב בקר – 1-2022

הליך העברת מכסות 1-2022 הסתיים בחודש פברואר במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של יצרן אחד בהיקף של כ- 780 אלף ליטרים.

המכסה הועברה ל – 13 יצרנים שמכסתם נמוכה מ- 700,0000 ליטרים

ואשר היו זכאים לקבל 61% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

בהליך זה לא נותרה מכסה נוספת לחלוקה ליתר היצרנים המבקשים.

—————————————————————————

סיכום סיום הליך העברת מכסות חלב בקר – 2-2022

הליך העברת מכסות 2/22 הסתיים בחודש מאי, במחיר של 1.9 ₪ לליטר חלב.

בהליך זה הועברה מכסה של 8 יצרנים, בהיקף של כ- 5 מיליון ליטרים.

המכסה הועברה ל- 4 יצרנים שמכסתם נמוכה מ- 700,000 ליטרים ואשר היו זכאים למלוא המכסה שהתבקשה על ידם.

בנוסף, הועברה מכסה ל- 69 יצרנים מבקשים, אשר קיבלו 62% ממנת המכסה שהתבקשה על ידם.

—————————————————————————

קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס ה-33 למדעי הבקר והצאן

אנו מתכבדים להזמינך להציג סיכומי מחקרים, ניסויים ותצפיות בתחום הבקר והצאן לחלב ובתחום הבקר והצאן לבשר,

לפרטים לחצו כאן

—————————————————————————

תקצירי הרצאות של המפגשים האזוריים מרץ – מאי 2022 חלופה לכנס מדעי הבקר והצאן 2021

לקריאה לחצו כאן

—————————————————————————

רכישת ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות לעונת 2022 (חלק א' בחוזה הביטוח)

לקריאה לחץ כאן

—————————————————————————

תזכורת למוסדות המחקר ולחוקרים/ות בענף החלב

לפרטים לחץ כאן