up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מחקרי רבייה ופוריות

טיפול הורמונאלי לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב-גישה חדשה בה מותאם הטיפול לתת אוכלוסייה בעדר

דר' רוט צבי פרופ' וולפנזון

השוואת שיטות הורמונאליות שונות לטיפול בפרות חלב עם חוסר פעילות שחלתית

ד"ר דגוני אילן החקלאית

השפעת גזע, מאזן אנרגטי וריכוז אינסולין על קוטר והרכב בועיות השומן המופרשות לחלב

ארגוב נורית, מלכה הלל, מאורי רוזן

אפיון השונות בקוטר והרכב בועיות שומן החלב, על פני תחלובה בין פרות בעלות פוטנציאל גנטי שונה, ובמשטרי הזנה שונים

ארגוב נורית, שמאי אבי, מועלם עוזי

השפעת הזנה בשומן המכיל יחסים שונים של חומצות מסוג אומגה 3 ואומגה 6 על איכות תאי הזרע בפרים על איכות תאי הזרע בפרים

ד"ר עוזי מועלם, ד"ר צביקה רוט, ד"ר יואל זרון

בחינה של טיפולים הורמונלים שונים לשיפור איכות הביציות הנשאבות מפרות חלב בסתיו

צבי רוט, דוד וולפנזון , אמיר ערב, אמיר בור, רות בראב-טל

השפעת דלקת העטין על מדדי הפוריות ברפת הישראלית

ש.פרידמן, א.שושני, א.שוהם, מ.ליברבוים,ע.ארנין, א. וילמוש ,ב. חנוכי, א. עזרא

הקשר בין פעילות שחלתית סב-אופטימאלית לאנגיוגנזה בשחלת הפרה

רינה מידן, הפקולטה לחקלאות ברחובות

שיפור איכות הזקיק המבייץ ע”י תוספת גלוקוגנית למנה, כאמצעי לשיפור הפוריות של פרות חלב

א. ערב, צ. רוט, י.זרון

פעילות שחלתית בפרות חלב לאחר המלטה

רות בראב-טל, חן בן-יעקב, משה קאים, אמיר בור

רבייה מבוקרת בעדר הבקר לחלב – בחינת שיטות לסנכרון ייחומים ולשיפור הפוריות

משה קאים ורות בראב-טל

בחינת האפשרות של העלאת רמות הפרוגסטרון אחר ההזרעה באמצעות טיפול תזונתי כאמצעי לשיפור ההתעברות בפרות חלב

ה. מלכה, מ. קאים, מ. רוזן

הזרעת פרות במועד המיטבי בייחום כאמצעי לשיפור הפוריות בקיץ

משה קאים ויניב לבון

בחינה של שתי גישות הורמונאליות לשיפור פוריות הקיץ והסתיו של פרות חלב

דוד וולפנזון, צבי רוט, גושן תמיר

השפעת זירלנון (Zearalenone) על הפעילות השחלתית בבקר לחלב

עוזי מועלם, משה קאים, אריה שור
גודל פונט