up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מחקרי בריאות העטין

חקר מנגנוני האלימות של חיידקי אשרישיה קולי בדלקות העטין

שלמה בלום

יצור חלב איכותי עתיר נוגדי חמצון לשיפור בריאות הציבור ע”י הזנת פרות במוצרי קליפות רימונים

אריאל שבתאי

פיתוח תרכיב חדשני למניעה ולהגנה מפני דלקות ריאה ועטין הנגרמות על ידי חיידקי מיקופלסמה

ליסנינסקי אינה, רותם שלמה, נחום שפיגל

בדיקת התכנות ויישום של שימוש במכשירי האף והלשון האלקטרוניים בניטור מדדי איכות החלב הגולמי בקבלתו במחלבה

א. בנימין, ע. שווימר, י. וייה

פיתוח מערכת להערכת יעילות הניקוי של חומרים המשמשים לניקוי מערכות החליבה במשק החלב

משה שמש, אברהם הראל, סולנג' ברנשטיין

השפעת השימוש הסלקטיבי בחומר אוטם פטמה פנימי לשיפור בריאות העטין בעדר החלב הישראלי

ש. פרידמן, ד. מיניס, מ. פריד, ש. שיניין, ע. שווימר

אפיון חלב פרות במיכל החלב והקשרו באיכות החלב ומוצריו

יניב לבון גבריאל לייטנר אושר בן נון זיו מצרפי

בחינת שיטות לשיפור אבחון גורמים מיקרוביאליים לדלקות עטין בבקר

שלמה בלום לייטנר פריד גבריאל מור

מציאת שונות בין חיידקי Escherichia coli מהסביבה ובין אלה שבודדו מדלקת עטין אקטיבית וכרונית בפרות לחלב

בריאל לייטנר, דן הלר, שלמה סלע, שלמה בלום

כמה עולה לך דלקת עטין קלינית

שמוליק פרידמן, אפרים עזרא, עזרא שושני

בחינת הקשר בין דלקות עטין נמשכות תת קליניות וקליניות ושיבוש תפקודי רבייה בפרות חלב ,

דוד וולפנזון וגבריאל לייטנר

השפעת דלקת העטין על מדדי הפוריות ברפת הישראלית

ש.פרידמן, א.שושני, א.שוהם, מ.ליברבוים,ע.ארנין, א. וילמוש ,ב. חנוכי, א. עזרא

קביעת המרכיב הגנטי בסיכוי הדבקות במחלות עטין

ד"ר גבריאל לייטנר∗, מר' אפרים עזרא∗∗, ד"ר ארתור שרן

בניית מודלים לאבחון וזיהוי גורמי סיכון לבריאות העטין וכימות הנזקים הכלכליים הנגרמים מהם

ש.פרידמן∗,ע.שווימר∗,מ.פריד∗,מ.ואן סטראטן∗∗,ד. בר∗∗

נזקים באבדן חלב כתוצאה מנגיעות תוך עטינית תת-קלינית-בעדר החלב הישראלי

ש.פרידמן1 , ע.שושני2, א.עזרא3
גודל פונט