up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

מחקרי איכות ובריאות החלב

בדיקת התכנות ויישום של שימוש במכשירי האף והלשון האלקטרוניים בניטור מדדי איכות החלב הגולמי בקבלתו במחלבה

א. בנימין, ע. שווימר, י. וייה

Bioavailability of vitamin D encapsulated in casein micelles, compared to its bioavailability in a synthetic emulsifier currently used for supplementation and enrichment

הערכת המעורבות של הדבקה ב- Mycoplasma bovis וגורמים וירליים ובקטריאליים אחרים בתחלואה נשימתית וקביעת הקשר לפסילת כשרות בעגלי פיטום

חקירת האפידמיולוגיה של קדחת קיקיונית בישראל הצעה מחודשת

אייל קלמנט, אורלי עזיז בוארון

זיהוי הוקטור של מחלה דימומית אפיזואטית

אייל קלמנט

השפעות ארוכות טווח על הרכב החלב בעקבות דלקות עטין מאשריכיה קולי והשפעתן על איכות החלב לתעשייה לייצור גבינות

גבי לייטנר, בלום שלמה, סילניקוב ניסים

חלב ומוצריו מפחיתים סיכון לחלות בסרטן המעי הגס

צריכת יוגורט עשויה להגן מפני סרטן המעי הגס

צריכת חלב ומוצריו עשויה להקטין את הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס

אפיון אנזימים מחיידקים עיקריים גורמי דלקת עטין ודרך פעולם על הרכב החלב ותוצריו – איכות, תפקוה וחיי מדף

עוזי מירון, גבריאל לייטנר, נסים סילניקוב, גידי פלמינגר

מדידת איכות חלב בקו חליבה באמצעות ספקטרוסקופית FTIR בתחום ה- mid-infrared

רפאל לינקר יצחק שמולביץ יעל עציון אושרי ליבוביץ ומורן רוזנברג

בחינת המשמעות הכלכלית של יצור חלב יעודי – חלב ניגר בריכוז חלבון תקני – תכנית עבודה מפורטת לשיפוט מדעי

גבי עדין ורן סולומון
גודל פונט