up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

קול קורא מיוחד לחקר מחלת הפה והטלפיים 2023

לציבור החוקרים/רות שלום

 קרן המחקר של מועצת החלב  קוראת למעוניינים להגיש הצעת מחקר בנושא מחלת הפה והטלפיים. הצעת המחקר תכלול בדיקת היבטים אפידמיולוגיים של המחלה, דרכים למניעתה, בדיקת מדיניות הסגרים והחיסונים ותציע חלופות בהתאם לממצאיה.

המחקר הנו פתוח לחוקרים/רות בתחום האפידמיולוגיה, קליניקה וטרינרית, מעבדה, חיסונים וכלכלה. עדיפות תינתן למחקר רב מערכתי/מוסדי.

יש  להגיש דף שער ותוכנית הקדמית כמפורט באתר מועצת החלב/קרן המחקרים/ טפסים.

לטפסים לחץ כאן

יש לשלוח את הצעת המחקר לד"ר חיים ליבוביץ מתאם המחקר עד 1.8.2022 במייל – haim.leibovich@gmail.com

הצעות המחקר יובאו לשיפוט בהתאם לנוהלי הקרן .

 

בברכה,

ד"ר שמוליק פרידמן – מנהל קרן המחקר של מועצת החלב