up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות

 

אל: חברי הוועדה

החברות המציגות

שלום רב,

הנדון: פרוטוקול ישיבת הוועדה לבחינת מיכלי מים לרפתות

1. הוועדה לבחינת ההצעות לאספקת מיכלים לרפתות דנה בהצעות נוספות ב – 3 באפריל 2019 במשרד החקלאות.

2. השתתפו בדיון: משה שם טוב ממשרד החקלאות, אריאל חג’בי מרשות המים ויוסי סמבירא יועץ מועצת החלב ומזכיר הוועדה.

3. הוועדה דנה בהצעות על פי אמות המידה שפורסמו על ידי המועצה ב”קול קורא” שפורסם באתר המועצה .

 

 

חברת פרידנזון

4. המערכות המוצעות הוצגו על ידי יואל גנד וכללו מענה ל”קול קורא” לרפתות מושביות, ומיכל קבוע לרפתות.

5. החברה מוכרת על ידי רשות המים כספק מיכלי מים לשתייה וברשותה כל האישורים הדרושים לכך.

6. המענה לרפת מושבית באחסנה כולל:

 • מיכל ניילון בתוך מכולה בקיבולת של 24 מ”ק עם משאבה וערכת אביזרי חיבור.
 • למיכל יש מיכל פנימי לשימוש חד פעמי הניתן להחלפה בעלות של כ – 3000 ₪.
 • המיכל ניתן למילוי חוזר ברציפות לאחר פריסתו, החלפת המיכל הפנימי נדרשת רק לאחר סיום סבב השימוש והפסקת הפעילות.
 • לערכה ניתנת אחריות ל – 10 שנים.
 • הערכה ניתנת לאחסנה ובעת הצורך לפריסה ומילוי על ידי הרפתן ללא צורך בסיוע חיצוני, בזמן כוננות ניתן למלא את המיכל שישמש עתודה לעת הצורך.
 • רכישת מיכל על ידי הרפתן כוללת סיור והדרכה ברפת.
 • לכל ערכה יצורף מדריך והנחיות להתקנה.

7. מיכל קבוע

 • החברה הציגה שרטוטים ותמונות של מיכלי מים, המונחים בתוך מכולה, עם התאמה לדרישות התקן הישראלי למי שתייה.
 • קיבולת המיכל בתוך מכולה של 20 רגל מכילה 24 מ”ק מים, וניתן להקים מערך של מכולות באתר אחד להגדלת הקיבולת על פי הצורך.
 • למיכל תינתן אחריות כוללת של 10 שנים.
 • כל החומרים הבאים במגע עם המים מאושרים על פי התקן הישראלי 5452.
 • המיכל יותקן על קו האספקה לרפת.
 • יש להחליף את המיכל הפנימי אחת לשנה, החברה תצרף ללקוח הנחיות מפורטות להחלפת שקיות.
 • ניתן להקים בכל אתר צבר של מכולות כדי ליצור גובה ולחץ יחד עם הגדלת הקיבולת עד ל-10 מכולות ויותר , כלומר 240 מ”ק ואף יותר – נדרש אישור בטיחות וקונסרוקטור והדגמה של המודל כתנאי לאישור.
 • במיכל מותקן חיישן המספק מידע על כמות המים שבתוכו.

8. סיכום:

 • החברה עומדת בדרישות ומאושרת להתקנת ואספקת מיכלי מים לרפתות.
 • אישור האספקה על ידי הלקוח יותנה באישור הוועדה.

חברת “אברות”

9. החברה יוצגה על ידי יגאל, אלון נקר ואסף.

10. החברה מוכרת על ידי חברת “מקורות” כספק צנרת ומיכלי מים לשתייה וברשותה כל האישורים הדרושים לכך.

11. מיכל קבוע

 • לחברה מיכלים קבועים שהותקנו בארצות שונות בעולם.
 • המיכל עשוי “פלדקס” טכנולוגיה המשלבת פלדה מגולוונת וציפוי רב שכבתי של פוליאתילן.
 • ההתקנה יכולה להיעשות על פני השטח, מתחת לפני האדמה ובשיקוע חלקי.
 • המיכל כולל משאבה, גנרטור וציוד חיבור לרפת על פי הנדרש וכמפורט בשרטוט, לרבות פתח ניקוז ואפשרות כניסה לצורך ניקוי.
 • החברה מספקת מיכלים בקיבולת משתנה מ – 10 מ”ק עד 1500 מ”ק.
 • הבקרה והשליטה על המצב במיכל נעשית באמצעות טלפון חכם ויישומון ייעודי.
 • משך ה”קיימות” של המיכל מוערך ב – 100 שנים.

12. סיכום:

 • החברה עומדת בדרישות ומאושרת להתקנת ואספקת מיכלי מים לרפתות.
 • חברי הוועדה יוזמנו לסיור במפעל בבארות יצחק כדי לבחון את המיכל לדוגמא המוצב שם.
 • החברה תעביר לוועדה את האישור המעיד על עמידת המיכל וכל האביזרים הבאים במגע עם מים בתקן 5452.
 • לאחר קבלת הזמנה ראשונה, תלווה ההתקנה על ידי הוועדה כדי לבחון שהביצוע אכן עומד בדרישות שנקבעו.
 • אישור האספקה על ידי הלקוח יותנה באישור הוועדה.

13. סיכום

 • לשתי החברות יינתנו אישורים שיותנו בבדיקת המוצרים בהתקנה בשטח, בתרגיל או אצל לקוח.

14. מועצת החלב תפרסם באתר שלה את דבר אישורן של החברות , ובמקביל תשלח מכתב המאשר זאת למציעים עצמם.

בברכה,

יוסי סמבירא – מזכיר הוועדה

 

 

שווה לקרוא

מזון לבעלי חיים בחירום

מזון לבעלי חיים בחירום

קרא עוד
תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

תכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות

קרא עוד
נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

נוהל לקבלת מימון לבריכות מים לשעת חירום ממשרד החקלאות

קרא עוד
נוהל רכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

נוהל רכישה והתקנת בריכות מים לשעת חירום במשק החלב

קרא עוד
גודל פונט