up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

סיור עם אנשי המכס להיכרות עם ענף החלב

סיור עם אנשי המכס להיכרות עם ענף החלב

משתתפי הסיור, אנשי המכס, אנשי סחר חוץ במשרד החקלאות, אנשי התאחדות מגדלי בקר ומועצת החלב – ביקרו לאורך היום כולו בשלל רפתות ומחלבות: רפת בוטיק משפחתית, רפת רובוטית ומרכז מזון בכפר ויתקין, מחלבה בכפר יחזקאל ומחלבת אלון תבור. במהלך הסיור נועדו המשתתפים לארוחת בוקר משותפת ובה נדונו הנושאים שעל הפרק: מיסי מגן על יבוא תוצרת חלב, עגלים, טלאים ובשר כבש, מיסוי העברת מכסות וכיו”ב. אנשי המשלחת התרשמו מאוד מענף החלב והעלו על נס את הישגיו. לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

גודל פונט