חדשות מועצת החלב

  

 

30.3.2020

חברים ושותפים יקרים,

בהתאם לתחזיות משרד הבריאות ניכר כי הקורונה תלווה אותנו עוד זמן מה, יחד עם זאת, אני שמחה לראות שהחקלאות הישראלית וענף החלב בפרט, ממשיכה במלוא המרץ לספק את צורכי המשק והציבור בישראל.

כמו כן, אני מתרשמת כי המסרים שהעברנו גם אנו בשבועות האחרונים כי לא יהיה כל חסר במוצרי חלב, נקלטים בציבור ובשבוע האחרון חלה ירידה ברכישת מוצרי החלב לצורך אגירה, ושבנו לנתוני הצריכה המוכרים.

על אף שהקורונה תופסת את מירב תשומת הלב, חשוב לזכור כי גם חג הפסח הינו מעבר לפינה ואיתו אתגרי החג המוכרים. השנה, לראשונה כנראה משחר היהדות, יהיה זה חג פסח שונה, שבו בשל נהלי משרד הבריאות המסתמנים, לא נשב כולנו מסובים יחד לשולחן אחד. אולם, דווקא בעת הזו בה מתקיים ביננו ריחוק פיזי, אני חשה שהמאמץ המשותף להמשיך ולייצר חלב ולשמור על שגרת החיים, מוביל לאחדות ולגישור על כל פער.

אתם מוזמנים להמשיך לשלוח אלינו סרטים שלכם ושל העובדים (ניתן לפנות בעניין זה לאדריאנה שוחט 050-5439551) שבוע רגוע לכולנו.

מיכל קראוס, מנכ"לית מועצת החלב

המלצות למחלבות, עדכון:  הכנו עבורכם המלצות להיערכות בזמן התפשטות נגיף הקורונה. לקריאה לחץ כאן

החקלאית, עדכון:  לעיונכם עדכון מהחקלאית לעניין שיגרת עבודת רופאי החקלאית. לקריאה לחץ כאן

הסעת עובדים למקום עבודה:  לעיונכם נוהל משרד הבריאות לעניין הסעת עובדים למקום העבודה לקריאה לחץ כאן

הנחיות משטרת ישראל:  לעיונכם הנחיות משטרת ישראל להתנהלות במשבר הקורונה. לקריאה לחץ כאן

רשות מקרקעי ישראל: להחלטה בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב בקר: אנו מבקשים להזכירכם כי המועד האחרון להגשת בקשות הינו 02.04.2020.

כל מי שמעוניין לקבל מכסה בהליך זה חייב להגיש בקשה חדשה במחיר המעודכן, בקשות ניתן להגיש בקשות בכל דרך, לרבות בדוא"ל meital@milk.org.il

ובפקס – 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון לפרטים נוספים לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון:  לקריאה לחץ כאן