חדשות מועצת החלב

  

18.3.2020

משבר הקורונה:

בימים אלה בהם רף חוסר הוודאות והדאגה בציבור גובר, אנו רואים שוב את היותו של ענף החלב אי של יציבות במרחב. השמירה על רציפות הייצור לצד מסירות ואחריות אין קץ מצדכם, מסייעים לחיזוק החוסן הלאומי ואמון הציבור בייצור המקומי.

אנו ערוכים לספק את כל צרכי המשק הישראלי בחלב ובמוצריו. הענף ערוך ומוכן להמשיך ולייצר בעת הזו כפי שעשה ועושה בתקופות חרום אחרות. כולנו מגויסים רק לדבר אחד – אספקת חלב הכי איכותי הכי טעים והכי בריא שיש לכלל הצרכנים.

כולנו נושאים תפילה שהתקופה הקרובה תעבור במהרה ותביא עמה בשורות טובות.

מטה חירום מועצת החלב: אלי ג'ורנו- 052-3124830 טובה אברך – 050-4757105.

אספקת חלב: בשל משבר הקורונה הצריכה של מוצרי חלב עלתה בעשרות אחוזים ביחס לצריכה הממוצעת בתקופה זו.

אנו מניחים שיש כאן אפקט של אגירה והיסטריה ובהמשך הצריכה תתמתן.

זו פעם ראשונה מזה שנים רבות שבחודש מרץ משחזרים אבקת חלב ולא מייבשים חלב.

כמויות החלב המגיעות מרפתות למחלבות נמצאות בעלייה לעומת החודש האחרון.

מועצת החלב בוחנת את המגמות בביקוש ובצריכה ובמידת הצורך תמליץ על עדכון מדיניות התשלום לחלב עודף.

יחד עם זאת במהלך הפסח הקרוב ב 8.4. (עוד 3 שבועות) יהיו מספר ימים בהם ייצור החלב ברפתות יהיה גדול מכושר העיבוד במחלבות.

הודעת מועצת החלב לתיקשורת:  הרינו להודיע כי לאור נוכחותו של אדם, אשר נמצא חולה בקורונה, בישיבה שהתקיימה בשבוע שעבר במועצת החלב, נכנסו מקצת מעובדי המועצה בהם גם חלק מחברי ההנהלה, היום לבידוד ביתי למשך 9 ימים, זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

בישיבה במועצת החלב שהתקיימה במשרדי המועצה ביהוד בתאריך ה 11.3.2020, נכח משתתף אשר בא במגע, טרום הפגישה ושלא ביודעין, עם חולה קורונה מאומת.

ביום שלישי 17.3.2020, התגלה כי המשתתף נדבק בקורונה ובעקבות הגילוי בוצעה חקירה אפידמיולוגית שבעקבותיה נוצר קשר עם כלל האנשים איתם בא במגע, ביניהם מקצת מעובדי מועצת החלב, והם נכנסו לבידוד באופן מידי.
עוד טרם גילוי המקרה, פועלת מועצת החלב, מזה מספר ימים, במתכונת חירום ומרבית העבודה מתקיימת מרחוק ולא מהמשרדים
במועצת החלב מדגישים כי למרות הצורך בבידוד תמשיך המועצה בפעילות מלאה וסדירה.
כמו כן, במועצה מבהירים, כי אין לגילוי כל השפעה על אספקת החלב הסדירה בישראל וכי הרפתות, הדירים והמחלבות ערוכים להמשיך ולספק את כלל צורכי המשק הישראלי גם כעת.

להנחיות באתר משרד החקלאות: לחץ כאן

להודעת משרד החקלאות מיום רביעי 18.3.2020:  לחץ כאן

להנחיות החקלאית: לחץ כאן 

להנחיות הסוכנות לעסקים קטנים: לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב בקר, עדכון: בהתאם לתקנה 32 ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-10 אגורות לליטר,

התמורה המעודכנת הינה 2 ש"ח לליטר חלב (בתוספת מע"מ).

כל מי שמעוניין לקבל מכסה חייב להגיש בקשה חדשה במחיר המעודכן,

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא"ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 2.4.2020.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2020, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש מרץ.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

עדכון מדיניות התשלום לחלב מתוכנן (העברה בין עונות) בשנת 2020:

להלן המלצת ועדת תכנון בישיבתה בתאריך 26/2/2020 , ההמלצה תובא לאישור במועצת המנהלים כשניתן יהיה לקיים ישיבה:

על מנת להגדיל את פוטנציאל היצור בחודשים ספטמבר-דצמבר, חודשים נובמבר ודצמבר יהיו ניטרליים במסגרת מדיניות עידוד העברת חלב לקיץ (בדומה לשנת 2019). העונות במסגרת מדיניות העברת חלב מתוכנן יהיו,

חורף: ינואר-אפריל. קיץ: מאי-אוקטובר.

מדיניות התשלום לחלב עודף ללא שינוי בהתאם למכתבנו מ- 20.01.20 (סימוכין: 27-37-6) והנוסח המורחב מ-27.01.2020.

מחיר מטרה:  מצ״ב פרוטוקול ועדת היישום של מחיר המטרה לקביעת מחיר המטרה לחלב בקר לרבעון 2 לחץ כאן