חדשות מועצת החלב

  

20.3.2020.

תקופה לא קלה עוברת עלינו ועל העולם כולו. ענף החלב פועל בכל עצמתו ומספק את כל הביקושים לחלב ומוצריו. אנו נמצאים בשיא עונת החלב, כך שמגיעות כמויות גדולות של חלב למחלבות. כל הרפתות עובדות כרגיל, החלב מועבר למחלבות וכל המחלבות עובדות כסידרן. לצערנו ענף התיירות, ההסעדה והשוק המוסדי, כמעט ולא רוכש מוצרים, כך שמחלבות אשר סיפקו לשוק הזה חוות ירידה חדה בהזמנות.

אנו מברכים את כולם בבריאות מלאה, הבראה מהירה לכל החולים, וביחד ננצח גם את הקורונה.

פעילות מאל"ה בשעת חירום:

אנו מנסים בכל דרך להמשיך ולשמר את פעילות מאל"ה במעבדה ובשדה.

כדי להתאים את עצמינו למצב החדש בצענו את השינויים הבאים

במעבדה לבריאות העטין:

 • צומצם צוות הלבורנטיות במעבדה למינימום הנדרש על פי הנחיות משרד הבריאות.
 • צומצמו שעות פעילות המעבדה (8.00-12.00).
 • נאסרה כניסת מבקרים וספקים למעבדה.
 • בוטלו הבדיקות לבת שחפת באמצעות ביקורת החלב עד להודעה חדשה.
 • יתר הבדיקות יבוצעו בהתאם ליכולת הלבורנטיות ובהתאם לדחיפות האירוע.
 • מערכת הובלת הבדיקות למעבדות באמצעות מיכליות החלב ממשיכה בשלב זה לעבוד כרגיל.

צוות השדה (מדריכים ורופאים) :

 

 • יצא לשטח רק במקרים דחופים לפי פניית מגדלים ולאחר הפעלת שיקול דעת לנחיצות הביקור.
 • המדריכים והרופאים זמינים בטלפון הנייד לעזרה ולהדרכה.
 • במקרה של בעיה דחופה ניתן לפנות לד"ר עדין שווימר 050-5524476 או לד"ר שמוליק פרידמן 050-2851371.

תקנות שעת חרום: להלן דברי הסבר קצרים מאת עו"ד דוד וינשטיין (ממשרד ליפא מאיר ושו"ת)

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים במקומות העבודה בשל התפרצות נגיף הקורונה) שאושרו על ידי הממשלה, ואשר עם פרסומם ברשומות – יהיו לדין מחייב, מטילות מגבלות חמורות על היקף ההעסקה בפועל במקומות העבודה השונים ברחבי המדינה.

אלא שתחולת הגבלה זו מוחרגת ביחס לאותם מקומות עבודה שצוינו בתקנות או בתוספת להם, כשבהקשר דנן – התוספת מחריגה את כל הפעולות בתחומי החקלאות, והיא עושה זאת באופן שכל החוליות בשלשלת הייצור נכללות בהחרגה זו.

מהאמור בתוספת עולה כי היקף תחולתה של החרגת המגזר החקלאי רחב ביותר, והוא אינו מוגבל רק ל"משקים חקלאיים במגזר החי והצומח", אלא חל גם על דרגים טכניים ותפעוליים שפעילות תקינה שלהם דרושה לשם הפעלת מערך הייצור החקלאי.

כך, למשל, מונה התוספת פעולות כגון: קבלנים ונותני שירותי עיבוד למשקים חקלאיים, מפעלים ומרכזי מזון לבעלי חיים ומכוני תערובת, שירותי הובלה של תוצרת חקלאית ותשומות לחקלאות, מחלבות, משחטות ובתי מטבחיים, אספקה ותחזוקת ציוד ומיכון חקלאי ותחזוקת מבנים חקלאיים, שירותי רפואה וטרינרית וייצור ושיווק תרופות ווטרינריות, שירותי טיפול באירועי התפרצות של מחלות בעלי חיים, לרבות שירותי פינוי וכילוי של פגרי בעלי חיים, פינוי פסולת חקלאית, ועוד כהנה וכהנה.

הנפקא מינה הוא כי לא חלה הגבלה על פעילות באיזה מתחומים אלה, ולא חלה הגבלה על היקף ההעסקה ו/או מתן שירותי קבלנות בתחומים אלה.

בשולי ענין זה אבקש לציין כי בכל הקשור לפעילות משק כמפעל חיוני, אזי בהינתן ששר הרווחה חתם על צו המורה על החלת פרק ד' לחוק שירות עבודה בשעת חירום, (בתחולה רטרואקטיבית ל- 16.03.20, ראו במצ"ב), אזי כל מי שהוגדר כעובד חיוני חייב להתייצב לעבודתו, למעט מי שבריאותו אינה תקינה, ואי ההתייצבות היא בגדר עבירה פלילית. נוכח מורכבות הדברים בהקשרו של חוק זה ושל חובה זו, מוצע ליטול עצה קונקרטית ביחס לנסיבות ספציפיות.

לתקנות שע"ח בדבר הגבלת עובדים לחץ כאן

לצו בדבר החלת פרק ד לחוק שירות עבודה לשע"ח לחץ כאן

אישורי מעבר: אנו נשאלים רבות לגבי נושא של אישורי מעבר. בשלב זה אין צורך באישורי מעבר. אם יחול שינוי כלשהו אנו נודיע באופן מיידי. בישיבת צוות החרום (שהתקיימה טלפונית) סוכם שאם יהיה צורך באישורים, אזי מועצת החלב תרכז את כל הבקשות ונפעל כגוף אחד מול הרשויות.

 

שבת שלום ממועצת החלב