חדשות מועצת החלב

  

13.4.2020

דבר המנכ"לית:  אנו נמצאים בלב חג הפסח, רגע לפני ערב החג השני, ושמחה לבשר לכם כי על אף האתגרים שמעמידה בעבורנו הקורונה, לצד אלה של חג הפסח, עמדנו במשימה ולא היה כל מחסור בחלב ומוצריו בשווקים. הצלחה זו, מבטאת הלכה למעשה את האיתנות של משק החלב הישראלי.

אנחנו נמצאים כנראה בשיא "הסגר" וכל התקשורת מדברת על תהליכי יציאה מהסגר והחזרת המשק לפעילות כלכלית סבירה.

לפי הניתוחים שלנו, הכוללים התייחסות לניתוחי סטורנקסט, יש גידול בביקוש למוצרי חלב במגזר הקימעונאי אולם יש ירידה חריפה במגזר המוסדי. הגידול בביקוש במגזר הקימעונאי אינו מפצה על כל הירידה במגזר המוסדי. אנחנו נמצאים בשיא העונה של קבלת חלב ומייבשים חלב כפי שאנו עושים כל שנה במועד זה. חג הפסח אינו מטיב איתנו בימי ייצור (מופע ימי החג) ועלינו למצוא פתרונות יצירתיים לעודפי החלב שמתקבלים.

תודה לכל מנהלי התפעול במחלבות על המאמצים הרבים המושקעים במציאת הפתרונות.

זירות מסחר דיגיטליות: בימים הקרובים עתידות לעלות לאוויר שתי זירות מסחר דיגיטליות לממכר תוצרת טרייה במסגרת פרוייקט משותף של משרד החקלאות ורשות החדשות, אשר יאפשרו ממכר ישירות לצרכנים ועסקים.

להודעה לתקשורת לחץ כאן

הליך העברת מכסות 1-2020:  כפי שפורסם, ההליך הסתיים במחיר של 2₪ לליטר. כל היצרנים שהשתתפו בהליך קיבלו הודעה אישית בדוא"ל, על היקף המכסה והמועד האחרון להעברת התשלום עד ליום 7.5.20.

התנהלות בזמן הקורונה:  משק החלב ממשיך לפעול כרגיל. חשוב לשמור על ההנחיות שהועברו אליכם ואנו מעבירים שוב. הקפדה על כיסוי פנים במסכות, כפפות וכו' הינה חיונית ביותר! בבקשה המעיטו בהכנסת אורחים למתחם הרפת. את הקפה נשתה כולם אחרי שהכל יגמר.

ליתר ביטחון, אנו שולחים שוב את הוראות משרד החקלאות בנושא זה לקריאה לחץ כאן.

הוראות אלה מגדירות במפורש את המגזר החקלאי כמגזר חיוני.

בנוסף, מצורפות הוראות המשטרה למעבר חופשי לעוסקים במגזרים החיוניים לקריאה לחץ כאן.

אישורי מעבר: כפי שכבר פרסמנו אין צורך באישורי מעבר ולמיטב ידיעתנו נושא זה אינו מהווה בעיה.

אם כן מתעוררת בעיה נא להתקשר לאלי ג'ורנו – 052-3124830

או לטובה אברך – 050-4757105

שימוע בנושא הסרת פיקוח על מחיר החמאה:  החלטת הועדה להמליץ  על הסרת הפיקוח כל עוד הוראת השעה על יבוא חופשי של חמאה בתוקף.

ההחלטה כפופה לשימוע ציבורי, ניתן להגיש את העמדות בכתב עד ל-10 במאי למייל prices@moag.gov.il

שר האוצר חתם לא מכבר על הוראת שעה (עד סוף 2020) על יבוא חופשי של חמאה, הוגשו שתי עתירות כנגד הצו, טרם התקיים דיון בעתירות ובשלב זה הצווים בתוקף.

כמו כן המפקח על המחירים הבהיר שהפיקוח על מחיר החמאה יחול גם על חמאה מיבוא החל מתחילת חודש מאי.

לפרוטוקול ועדת המחירים הבינמשרדית לעניין הפיקוח על מחירי החמאה לחץ כאן

חיזוק המערכת החיסונית בעזרת מזון: בימים אלה חשוב מתמיד לחזק את הגוף והמערכת החיסונית, כיצד עושים זאת? לקריאת המאמר של שרית עטיה דיאטנית קלינית של מועצת החלב לחץ כאן