up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

מכסת חלב עיזים לצרכי מחקר

בכוונת וועדת המכסות להקצות מכסת חלב עיזים בהיקף כולל של כ – 120,000 ליטרים לצורכי מחקר בחלב.

מדובר במכסה המוקצית מזה שנים לצרכי מחקר כאשר בשנים האחרונות הוקצתה למכון וולקני, שהודיע שאין בכוונתו להמשיך במחקר.

מכון מחקר המבקש לקיים מחקר בחלב עיזים, בשנת 2020, מתבקש לפנות לוועדת המכסות לבחינת בקשתו עד ליום 31/12/2019.

יש לצרף לבקשה מסמכים המעידים על היות הגוף הפונה מכון מחקר, וכן על קיומו של דיר בבעלות הפונה או אסמכתאות בדבר התכנות הקמת דיר.

 

שווה לקרוא

החלטה על תוספות מכסה לרפתות בעוטף עזה

החלטה על תוספות מכסה לרפתות בעוטף עזה

היום (ראשון) עברה בממשלה הצעת…
קרא עוד
תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020

ברצוני להביא לידיעתכם כי התשלום…
קרא עוד
כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – תוצאות מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות

כנס מדעי הבקר והצאן 2019 – תוצאות מחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות

בשבוע שעבר התקיים בירושלים כנס…
קרא עוד
שנתון מועצת החלב – 2018

שנתון מועצת החלב – 2018

קרא עוד
גודל פונט